Essentia

 

TERUGBETALING

Terugbetaling van psychotherapie is de laatste jaren in volle evolutie aangezien de doelmatigheid hiervan inmiddels wetenschappelijk werd aangetoond. Vandaaruit voorzien steeds meer ziekenfondsen in een gedeeltelijke terugbetaling van consultaties.

Ook het Ministerie van Volksgezondheid is hieromtrent in samenwerking met de Psychologencommissie een wettelijk kader aan het uitbouwen.
De terugbetaling bij sommige ziekenfondsen is evenwel beperkt tot specifieke doelgroepen. Ook het aantal tussenkomsten en de hoogte van het bedrag verschillen naargelang het ziekenfonds.

Voor loopbaanbegeleiding kan er gewerkt worden met loopbaancheques verkrijgbaar via de VDAB. Dankzij de Vlaamse Overheid betaalt u slechts 10 euro per uur loopbaanbegeleiding (max. 8u), zowel voor medewerkers als voor zelfstandigen.

Daarnaast voorzien sommige bedrijfsverzekeringen en overheden in gedeeltelijke of volledige terugbetaling via extralegale voordelen.

© Wito De Greef