Essentia

 

GESPREKSTHERAPIE

Afhankelijk van de problematiek, de persoonlijkheid en de voorkeur van de patiënt wordt er gesprekstherapeutisch en/of kinesiologisch gewerkt.  Dit, evenals de frequentie van de consultaties, wordt besproken en aangepast aan de behoefte.

 

Wat is gesprekstherapie?

Gesprekstherapie is een steeds bekender woord, maar toch bestaan er veel misverstanden over. Zelfs mensen die een therapie achter de rug hebben, omschrijven meestal op zeer uiteenlopende wijze wat ze ervaren en geleerd hebben, al naargelang de aard van het probleem waarvoor ze hulp gezocht hebben. Het is niet verwonderlijk dat ze therapie gaan definiëren vanuit het gebied waaraan ze zelf hebben "gewerkt", maar het effect is wel een verwarrende hoeveelheid totaal uiteenlopende bepalingen. De ene zegt: "Therapie heeft me verlost van mijn angsten", de andere stelt: "Therapie is de bevrijding van de ervaringen uit het verleden waarin aan ik nog teveel vastgeroest zat."

Iedereen zal dus zijn eigen definitie geven van therapie, en wel in functie van wat het voor hem persoonlijk betekend heeft.
Maar het maakt wel duidelijk dat psychotherapie véél gezichten kan hebben, misschien wel evenveel als er mensen zijn ...

 

Verschillende strekkingen

De therapeuten zelf maken het er ook niet gemakkelijker op. Ook zij hanteren een menigte verschillende omschrijvingen, deels samenhangend met de therapeutische richting waarin ze werden opgeleid, deels afhankelijk van de nadruk die ze leggen op sommige aspecten.

Voor de niet-ingewijde is het bijgevolg moeilijk om uit al deze verschillende bepalingen het wezenlijke van psychotherapie te distilleren en een idee te krijgen van wat het eigenlijk betekent om "in therapie te gaan".

Enkele voorbeelden:
* therapie is het op gang brengen van verandering
* therapie is gericht op het verwerven van inzicht
* het doel van therapie is het aanleren van nieuw gedrag
* therapie is een gezonde weg vinden voor de levensenergie
* in therapie moeten mensen "zichzelf vinden"
* therapie is kiezen voor een nieuw "levensscript"
* in therapie wordt het "ego" versterkt
* therapie komt neer op het afleren van negatieve gewoonten

 

Gesprekstherapie binnen essentia

De gehanteerde gesprekstherapie binnen essentia is een geïntegreerde benadering, waarin

- gedragstherapeutische en
- inzichtsverwervende technieken

worden samengeklonken met behoud van de praktische probleemoplossende benadering van de cognitieve therapie en de meest werkzame oplossingen uit andere psychologische theorieën.

 

Het doel is om tot een groter inzicht in onszelf en anderen te komen. Dit doen we door de  negatieve herinneringen en ervaringen uit het verleden die in onze geest en ons lichaam zijn opgeslagen nader te bekijken en deze dichter bij ons bewustzijn te brengen.

Het beleven van deze inzichten en het postambivalente inzicht daarin maken de terugkeer naar de eigen gevoelswereld mogelijk.

 

© Wito De Greef