Essentia

 

KINESIOLOGIE

Afhankelijk van de problematiek, de persoonlijkheid en de voorkeur van de patiënt wordt er gesprekstherapeutisch en/of kinesiologisch gewerkt.  Dit, evenals de frequentie van de consultaties, wordt besproken en aangepast aan de behoefte.

 

Kinesiologie

Letterlijk betekent kinesiologie “de leer van de beweging”, het  is een holistische, interdisciplinaire diagnostische techniek waarbij blokkades, stress, emotionele conflicten en gezondheidsproblemen gelokaliseerd en geïdentificeerd worden door middel van spiertesten.

Daarna worden uiteenlopende technieken gebruikt om de verstoringen te corrigeren, de blokkades op te heffen en de stress te laten wegvloeien:

- Correctie via neurolymfatische punten
- Correctie via acupressuurpunten
- Behandeling via neurovasculaire punten

 

De methode is gebaseerd op het principe dat het lichaam opnieuw in evenwicht kan worden gebracht door blokkades op te heffen en stress te laten wegvloeien.

Dit leidt tot een verhoogd fysiek, mentaal en emotioneel welzijn.

Kinesiologie wordt toegepast door kinesisten, osteopaten, chiropractors en psychologen. Ook staan steeds meer en meer klassiek geschoolde artsen open voor deze nieuwe praktijk die in 1964 door de arts en chiropractor John Goodhart werd ontwikkeld. Hierin bundelde hij onderzoek, kennis en ervaring uit de fysiotherapie, de geneeskunde en de chiropractie.

 

Emokinesiologie

Bij emokinesiologie gaan we  via het lichaam naar de kern van het “emotionele” probleem. Deze tak binnen de kinesiologie gaat er namelijk van uit dat al onze ervaringen en emoties via associaties in ons lichaam werden opgeslagen. Op deze manier is de weg die iemand heeft afgelegd vastgelegd en bepalend voor latere gebeurtenissen en de hiermee gepaard gaande belevingen.

Wanneer men fysisch, psychisch of energetisch uit balans raakt, wordt men geconfronteerd met bepaalde blokkades. Dit ontwrichtend moment dwingt ons tot veranderingen. Men kan er namelijk mee omgaan door dit onder ogen te zien, te groeien en er sterker door te worden. Men verwerft aldus een groter bewustzijn over zichzelf en een grotere persoonlijke vrijheid.

Om fysisch, psychisch en energetisch opnieuw gezond te worden dient men terug te gaan naar het verleden, meer bepaald naar het moment waarop gebeurtenissen of bepaalde traumatische ervaringen zich afspeelden. Deze weg terug moet men echter stap voor stap afleggen. Het lichaam, dat alles heeft vastgelegd, wijst de weg en bepaalt het tempo. Via de spiertesten  kan het gevoel en de betekenis achter die pijn vertaald worden.  Met het eigenlijke inzicht en wanneer de pijn die dit gevoel meebracht voldoende is doorleefd kan genezing optreden.

 

© Wito De Greef